Umístění: Úvod > Press > Tiskové zprávy

Vyjádření k dezinformacím uvedených deníkem Lidové noviny

Publikováno: 06.12.2012
Vyjádření k dezinformacím uvedených deníkem Lidové noviny

Společnost JANUS spol. s.r.o. tímto reaguje na článek s názvem „Úspory? Úřad kupuje tisíce tiskáren“, který byl publikován v deníku Lidové noviny, dne 16. 11. 2012, na str.13, a následné informace zveřejněné na serveru Lidovky.cz

Lidové noviny: Úspory? Úřad kupuje tisíce tiskáren

V citovaném článku bylo uvedeno, že Česká správa sociálního zabezpečení vypsala začátkem roku 2012 zakázku, kterou v květnu vyhrála společnost Janus a v říjnu ji definitivně povolil antimonopolní úřad. Dále bylo uvedeno, že úřad hodlá utratit za techniku téměř 200 milionů korun, což při přepočtu na jednu tiskárnu dělá 47.000,- Kč.

Uvedená tvrzení o průměrné ceně za jednu tiskárnu nejsou pravdivá. Celková nabídková cena společnosti JANUS spol. s.r.o. za celý předmět veřejné zakázky vypsané ČR - Českou správou sociálního zabezpečení pod názvem „Nákup tiskových zařízení včetně souvisejících servisních služeb" činí 193.974.532,- Kč bez DPH. Tato cena zahrnuje:

  1. dodávku a instalaci vysoce úsporných tiskáren a multifunkčních zařízení Kyocera vč. zaškolení personálu,
  2. tiskové řešení MyQ pro systematické snížení a kontrolu objemu tisku,
  3. servisní modul MyQ pro automatizaci objednávání spotřebního materiálu a případných oprav,
  4. plánovanou spotřebu tonerových náplní a všech opotřebitelných dílů po dobu příštích 4 let,
  5. veškeré náhradní díly a prodloužený servis na místě u zákazníka po dobu příštích 4 let,
  6. plánované dodávky papíru po dobu příštích 4 let,
  7. garanci záručních a provozních podmínek až na dobu 8 let (tj. možnost prodloužení až o další 4 roky).

Lidové noviny záměrně a mylně uvedly, že průměrná cena na jednu tiskárnu činí 47.000 Kč. Čistě matematicky: 193.974.532 Kč / 4.571 ks = 42.436 Kč / ks (tedy o 10% méně). Tato cena však není průměrnou cenou jedné tiskárny, ale průměrnou cenou jednoho tiskového zařízení včetně nákladů na tiskové řešení, servisní modul, spotřební materiál, servis a dodávky papíru v následujících 4 letech (viz body 1-7).

Průměrná cena jednoho tiskového zařízení včetně prodloužené záruky až na 8 let bez spotřebních materiálů činí: 76.531.948 / 4.571 ks = 16.743 Kč (tedy 1/3 ceny, kterou tvrdí Lidové noviny). Konkrétní složení dodávaných produktů dle zadávacích podmínek je následující:

Kromě výše zmíněných fixních pořizovacích nákladů na tisková zařízení dotváří zbytek celkové nabídkové ceny náklady na spotřebu tonerových nápní (tj. náklady na tisk) ve výši 55.340.333 Kč a spotřebu dodávek papíru ve výši 62.102.251 Kč bez DPH to vše na 4 roky. Smlouva navíc neobsahuje žádné paušály či limity, což umožňuje naprostou svobodu optimalizce tisku a další multiplikované snižování nákladů.

V citovaném článku bylo dále uvedeno, že společnost Janus, která má tisíce tiskáren úřadu dodat, se k obchodu nechtěla vyjadřovat. Dále bylo v citovaném článku uvedeno, že jediný komentář z firmy, který Lidové noviny získaly, byl, že generální ředitel Martin Januš „nemluví“.

Uvedené tvrzení se nezakládá na pravdě. Společnost JANUS spol. s r.o. nebyla nikým z redakce Lidových novin kontaktována a nebyl zanechán ani žádný vzkaz či dotazy, na které by společnost JANUS spol. s r.o. mohla reagovat.

Realita: Úspory? Janus ušetří úřadu půl miliardy

Nelze si nevšimnout, že článek publikovaný v Lidových novinách a následné spekulace šířené serverem Lidovky.cz záměrně nehovoří o skutečných úsporách, které lze vyčíslit porovnáním vítězné nabídky společnosti JANUS s podmínkami stávajícího dodavatele. Rozdíl činí přibližně 5 mil. Kč měsíčně. V případě prodloužení kontraktu až na 8 let ušetří nabídka společnosti JANUS cca 2/3 stávajících nákladů, tj. přiblížně 500 mil. Kč.

Celou mediální aféru spojujeme s aktivitami neúspěšné společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., která se v tomto výběrovém řízení umístila až na čtvrtém místě a doposud se nedokázala smířit s tím, že přes veškerou snahu nenabídla konkurenceschopnou cenu. O to zajímavější je fakt, že tolik kritizované nové zadávací podmínky donutili tuto společnost snížit její nabídku o téměř 200 mil. Kč. Před dvěma lety totiž toto výběrové řízení vyhrála s částkou 423 mil. Kč, což je více než dvojnásobek letošní vítězné ceny. I tehdy zakázku prošetřoval ÚOHS a narozdíl od letošního negativního nálezu v ní shledal vážné problémy v oblasti transparentního hodnocení nabídek, a proto se následně výběrové řízení zrušilo a otevřelo se nové.

Vyzýváme proto společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., aby se přestala schovávat za nepřesné a nepravdivé články pravděpodobně zneužité redakce Lidových novin a aby zveřejnila obsah svých nabídek podaných na ČSSZ letos a dále v roce 2010. Pokud bychom totiž použili stejnou "matematiku", vycházela by předloňská vítězná cena jedné tiskárny na neuvěřitelných 92.539 Kč.

 

Ing. Martin Januš
jednatel společnosti JANUS spol. s.r.o.