Umístění: Úvod > Press > Novinky

KYOCERA aktuálně: Zabezpečení služeb zákazníkům a přijatá opatření proti coronaviru

Publikováno: 09.03.2020
KYOCERA aktuálně: Zabezpečení služeb zákazníkům a přijatá opatření proti coronaviru

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi Vás jménem společnosti KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., IČO: 05324165, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9 (dále jen „KYOCERA“) informovat o ochranných opatřeních, která společnost KYOCERA přijala v souvislosti se šířící se nákazou coronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo COVID-19.

Prosím berte na vědomí, že veškerá níže uvedená ochranná opatření společnost KYOCERA přijala výlučně v zájmu ochrany jejích zaměstnanců a zákazníků. Tato opatření jsou přijata za účelem minimalizace rizik šíření nákazy mezi zaměstnanci a zákazníky společnosti KYOCERA. Společnost KYOCERA je připravena podniknout vše, aby dostála svým závazkům vůči jejím zákazníkům a aby nebyla ohrožena její provozuschopnost. Níže uvedená ochranná opatření jsou zavedena na nezbytně nutnou dobu, přičemž o jejich změnách, popř. zrušení Vás společnost KYOCERA bude informovat.

Společnost KYOCERA zavedla vůči svým zaměstnancům a zákazníkům níže uvedená ochranná opatření s platností a účinností od pondělí 16. března 2020:

i) všichni zaměstnanci společnosti KYOCERA kromě níže uvedených výjimek pracují z domova přes systém VPN;

ii) technici společnosti KYOCERA jsou rozděleni do skupin, které se vzájemně nepotkávají a sklad společnosti KYOCERA navštěvují ve vymezeném čase pro jejich skupinu;

iii) sklad společnosti KYOCERA funguje bez omezení; v případě nákazy zaměstnance skladu byli určeni náhradní zaměstnanci, kteří by následně sklad řídili, přičemž tito zaměstnanci se se současnými zaměstnanci skladu nepotkávají;

iv) recepce společnosti KYOCERA funguje bez omezení, recepční se střídají tak, aby se vzájemně nepotkávaly;

v) veškeré prezentace a schůzky se zákazníky jsou minimalizovány; urgentní schůzky podléhají schválení vedení společnosti KYOCERA;

vi) obchodní tým upřednostňuje telefonický kontakt se zákazníky před osobními schůzkami;

vii) veškeré interní schůzky v rámci společnosti KYOCERA se ruší, komunikace nadále probíhá elektronickou formou nebo prostřednictvím videokonference; a

viii) veškerá interní školení či tréninky zaměstnanců společnosti KYOCERA se ruší.

Doufáme, že Vám výše uvedená opatření nezpůsobí žádné větší komplikace a že Vás v souvislosti se zlepšením celé situace budeme brzy informovat o jejich zrušení.

Dále berte prosím na vědomí, že společnost KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o se v souvislosti se šířící se nákazou coronavirem označovaným jako SARS CoV-2 potýká s nedostatkem některého zboží v důsledku oslabení výrobních a logistických kapacit jejich dodavatelů, a to zejména v Asii.

Společnost je připravena učinit veškeré kroky, aby v maximální možné míře dostála svým závazkům vůči jejím zákazníkům a zabránila případným výpadkům dodávek či poskytovaných služeb. Společnost se bude snažit minimalizovat prodlení s plněním jejích závazků vůči svým zákazníkům, avšak nelze vyloučit, že v některých případech se prodlení nebude možné zcela vyhnout.

Z důvodů výše uvedených tímto společnost žádá o pochopení případného prodlení, o kterém bude společnost své zákazníky informovat ihned, jakmile se o něm dozví.

Děkuji za Vaši trvalou podporu.

S pozdravem,

Ing. Jiří Hubený
Generální ředitel

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.