Umístění: Úvod

Podmínky užívání stránek

Webová stránka společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. (dále jen "společnost KDCZ", dále jen "WEBOVÁ STRÁNKA"), její obsah, design a struktura, je jako celek chráněna autorskoprávními předpisy. Jakékoli její napodobování, kopírování a dále jakékoli rozmnožování materiálů na ní umístěných pro jiné než soukromé účely je zakázáno a může být občanskoprávně a trestněprávně postižitelné.

Rovněž je zakázáno jakékoli neoprávněné zasahování do webového serveru společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. (dále jen "WEBOVÝ SERVER"). Případný neoprávněný zásah do WEBOVÉHO SERVERU může být rovněž občanskoprávně a trestněprávně postižitelný.

Dále je zakázáno jakékoli užití ochranných známek KYOCERA bez předchozího souhlasu společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o.. Tyto ochranná známka KYOCERA a názvy produktů společnosti KYOCERA jsou chráněny společností KYOCERA a/nebo jejími zastoupeními.

Prohlížet a stahovat materiály z WEBOVÉHO SERVERU je možné jen za podmínky, že tyto materiály budou užívány výhradně pro osobní nekomerční použití a při respektování všech relevantních právních předpisů.

Společnost KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o.neručí za obsah informací uveřejněných na WEBOVÉM SERVERU, zejména neodpovídá za jejich úplnost, aktuálnost a komerční využitelnost pro případ, že budou užívány za účelem společností KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o.schválené propagace značek KYOCERA. Veškeré materiály uveřejňované na WEBOVÉM SERVERU jsou tedy výhradně informativního charakteru.

Materiály na WEBOVÉM SERVERU nemají v žádném případě povahu závazné nabídky společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. a nedotýkají se nijak obsahu závazků vzniklých společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. při její obchodní činnosti. Uvedené závazky společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. jsou určeny výhradně obsahem společností KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o.uzavřených smluv.

Společnost KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. provádí změny materiálů na WEBOVÉM SERVERU, především změny informací o produktech a službách nabízených společností KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. a jejich cenách, kdykoli, podle potřeb společnosti Kyocera Document Solutions Czech s.r.o.. Společnost KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. není povinna tyto změny provádět periodicky ani je ohlašovat předem a neručí za to, že uveřejněné materiály a informace jsou vždy v souladu s poslední aktuální nabídkou společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o..

WEBOVÝ SERVER společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. není určen k přijímání důvěrných a jinak chráněných informací. Jakékoli materiály, informace nebo jiná sdělení, která zašlete na tento WEBOVÝ SERVER, nebudou tedy společností KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. považovány za důvěrné ani za chráněné.

Odkazy na webové stránky třetích subjektů

Na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH naleznete odkazy na webové stránky třetích subjektů, které Vám mají ulehčit přístup k dalším informačním zdrojům. Společnost KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. nemůže tyto webové stránky nijak ovlivnit a nepřebírá tedy ve vztahu k těmto webovým stránkám třetích stran žádnou odpovědnost, neposkytuje v žádném ohledu záruky za materiály, informace a sdělení na těchto webových stránkách umístěné. Jestliže využijete některý z těchto odkazů, pak automaticky opustíte WEBOVÝ SERVER.

Odkazy na WEBOVÉ STRÁNKY

Společnost KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. opravňuje ostatní webové servery k vytváření odkazů na WEBOVÉ STRÁNKY. Při odkazu na WEBOVÉ STRÁNKY z webových stránek třetích subjektů nesmí být však uváděny žádné nepravdivé a zavádějící informace, zejména informace, jež by navodily mylný dojem o vztahu společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. k uvedeným webovým stránkách třetích subjektů, k těmto třetím subjektům a k jejich produktům a službám. Zejména nesmí být při odkazu na WEBOVÉ STRÁNKY společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. uváděno, že společnost KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. produkty a služby těchto třetích subjektů schvaluje a doporučuje. Dále nesmí při tomto odkazu docházet k šíření nepravdivých a nesprávných informací o produktech a službách společnosti KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. . Uvedené webové stránky třetích osob odkazující na WEBOVÉ STRÁNKY by neměly mít obsah, který by mohl být vykládán jako neetický, urážlivý, v rozporu s dobrými mravy nebo kontroverzní.