Umístění: Úvod > Press > Články

Už žádné skryté náklady!

Publikováno: 09.09.2016

TCO - Moderní přístup k výběru kancelářské tiskárny či multifunkčního zařízení

Každý už pravděpodobně má nějakou zkušenost s pořízením tiskárny či stále populárnějšího multifunkčního zařízení. Na první pohled by se mohlo stát, že výběr lze provést obdobně jako pořízení jakéhokoliv jiného vybavení. Omyl! Tiskové zařízení se svou podstatou velmi odlišuje od běžné kancelářské techniky, k jeho provozu je kromě elektrické energie a servisní údržby nutný zejména spotřební materiál. Tím však zpravidla nebývá pouze toner, ale i další komponenty, jako jsou tiskové válce, vývojnice, zažehlovací jednotky, apod. Zajímavé je, že před výběrem automobilu se téměř každý zajímá kromě jeho vlastností o spotřebu pohonných hmot. Většina lidí si umí velmi racionálně spočítat, kolik mohou ušetřit například s naftovým motorem, a za úspornější pohon je ochotna si náležitě připlatit. Je však s podivem, že při nákupu tiskových produktů na obdobný princip velmi často zapomínají.

TCO – To je CO?

Total Cost of Ownership, neboli celkové náklady na vlastnictví, je velmi užitečný přístup, který byl poprvé představen před téměř dvaceti lety společností Gartner. Původně sloužil pro identifikaci všech nákladů spojených s pořízením, správou a rozmístěním osobních počítačů. Studie Gartner tehdy prokázala, že více jak 80% celkových nákladů na IT se objeví až po nákupu zařízení, přičemž s více než polovinou těchto nákladů rozpočet IT vůbec nepočítá.

Cílem TCO je obecně popis přímých i nepřímých (častokrát skrytých) nákladů, které mají souvislost s pořizovaným zařízením v celém jeho životním cyklu, tzn. od nákupu počínaje, přes jeho provoz, údržbu, až po jeho likvidaci. Vzhledem k tomu, že TCO bylo původně vyvinuto pro analýzu nákladů osobních počítačů, velmi často uniká jeho význam ve spojitosti s tiskovými zařízeními. Této situaci navíc napomáhá řada výrobců, kteří si tak chrání jeden z nejcennějších zdrojů jejich příjmů – spotřební materiál. TCO totiž zákazníkům osvětluje skutečnou výši všech nákladů, kde častokrát poměr nákladů na samotný tisk mnohonásobně převyšuje pořizovací cenu, kterou mohou být v době nákupu oslepeni.