Umístění: Úvod > Press > Články

Preventivní prohlídky tiskových zařízení a jejich výhody

Publikováno: 14.08.2016

Profylaktické kontroly systémů zákazníků jsou určeny k preventivním prohlídkám stavu provozovaných systémů. Prohlídky jsou prováděny s důrazem na zjišťování potenciálních problémů a jejich odstranění v předstihu, než se mohou projevit v plném rozsahu.

Profylaxe má svůj nezastupitelný význam, a to nejen v místech se zvýšenou prašností. Proto by měla být prováděna v pravidelných intervalech v závislosti na způsobu používání zařízení a na objemu tisku. Její četnost je přímo úměrná množství právě zmiňované nečistoty v pracovním prostředí.

V naší republice není nijak ojedinělý názor, že výpočetní techniku není třeba čistit, a to i u osob, které odpovídají za provoz techniky mnohasetmilionové hodnoty. Přitom naprostá většina uživatelských manuálů k výpočetní technice má kapitolu věnovanou údržbě - čištění. Správně načasovaná profylaxe přináší zvýšení životnosti zařízení, zvýšení MTBF (střední doby mezi poruchami), minimalizaci nákladů na nutné servisní zásahy až o 70% , snížení hlučnosti, zvýšení spolehlivosti a produktivity výpočetní techniky.

Na doporučené intervaly preventivních prohlídek vašeho tiskového zařízení se informujte na nebo tel.: 222 56 22 46.